clear round stuteri

selective focus photography of brown-and-white horses during snow

Vi ses därute

Vi ser så myc­ket av Sve­ri­ge – till och med snö! Alla här­li­ga kun­der som gil­lar det vi gör – vi far land och rike runt med våra bilar. Ena dagen sol, näs­ta dagen snö. Ena dagen Åhus, näs­ta dag Sundsvall.…

Läs vidare

Hemleverans två månader efter beställning

Nu kom­mer islands­häs­tar­na från Furu­lan­det i Ske­bo­kvarn nära Flen åka tryggt och säkert i en häst­last­bil från Clear Round. Det är Tii­na och Fred­rik Fred­riks­son som byter in sin gam­la häst­trans­port mot en helt ny häst­last­bil lagom till jul. – Jag ser fram…

Läs vidare
Frida Seger och Björn Svensson med häst mellan sig.

Unghästverkstad gör en clear round

Nu har vi varit hem­ma hos Björn Svens­son och Fri­da Seger och läm­nat en split­ter ny Clear Round Stu­te­ri. Björn Svens­son och Fri­da Seger dri­ver Ung­häst­verk­sta­den i Kol­stad en bit utan­för Norr­kö­ping. De till­hör Sve­ri­ges mest meri­te­ra­de och anli­ta­de ung­häst­ut­bil­da­re och…

Läs vidare