Clear Round GRP S

Ja, den är gul­lig. Den är söt. Men fram­förallt är den prak­tisk och enkel att han­te­ra. Det är en häst­trans­port för EN häst. Som du kan dra med en liten bil. Clear Round GRP S är byggd med Clear Rounds uni­ka 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat, som är  starkt nog att byg­ga broar.

En smidig hästtransport för en häst

Hemligheten är allt du ser

Clear Round GRP med sina tre stor­le­kar (small, medium och lar­ge) stic­ker ut med sin säkerhet. 

Ing­et annat mär­ke erbju­der sam­ma 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat som annars används för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och broar! 

Clear Round GRP är ett extremt håll­fast mate­ri­al. Det är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Det är dess­utom lätt att reparera.

Häst­de­len är helgju­ten i ett enda styc­ke som bil­dar en gigan­tisk störtbåge.

Byggd för värdefull last

Clear Round GRP S är ett häst­släp med luf­tigt innerut­rym­me för en vär­de­full häst. Längd inne: 3 360. bredd inne: 1 350. Höjd inne 2 360 mm.

Kon­tak­ta våra exper­ter på FA-Trai­ler i Mari­estad eller Myr­mans Trail­cen­ter i Enkö­ping. Låt dem gui­da dig till en per­fekt hästtransport. 

  • 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat från fly­gin­du­strin: lju­di­so­le­ran­de, vär­mesta­bilt, UV-resi­stent och brandhämmande.
  • Total säker­hets­bur med helingju­ten störtbåge.
  • Skräd­dar­sy den hos våra experter.
  • Välj lastvikt från 590 till 840 kg.
  • 760 kg tjänstevikt.
  • Innerut­rym­me: 3 475 × 1 690 × 2 390 mm.
  • Välj mel­lan 289 oli­ka färgkombinationer.
  • 5 års fabriksgaranti.
  • ÅF tar inbyte.

Besök en expert som gui­dar dig rätt!

Clear Round GRP S säljs av utval­da exper­ter. Besök dem i dag!

Dela sidan med dina vänner och bekanta!