Clear Round Stuteri C1

Säker­he­ten, enkel­he­ten, bekväm­lig­he­ten  – Clear Round Stu­te­ri C1 ger dig osan­no­likt myc­ket häst­last­bil för pengarna. 

Med Clear Round Stuteri C1 kan du säkert erövra världen. 

Hjärt­ligt gott om plats för både män­ni­skor och hästar.

Lyxen att resa tryggt

Clear Round Stu­te­ri C1 har mark­na­dens finas­te chas­si i form av IVECO Daily med bak­hjuls­drift på tvil­ling­hjul, luft­fjäd­ring, 8‑stegs auto­mat­lå­da och 210 HK tur­bo­die­sel. Stor sadel­kam­ma­re med vat­ten­tank, hand­fat, mobilt sadel­skåp, sitt­bänk, 220 V‑uttag, inter­com till häs­ten. Häst­de­len är till­ver­kad av fiber­kom­po­sit från fly­gin­du­strin, vil­ket ger dras­tiskt för­bätt­rad sta­bi­li­tet, håll­bar­het och säkerhet.

Sov­plats i alkoven

Den enkla fördelen

Clear Round Stu­te­ri C1 har tre sov­plat­ser, men ing­en bodel. Det är en vik­tig finess. Det är ing­en hus­bil! Du slip­per beta­la för toa­lett, dusch eller kök. Allt det­ta finns ändå på täv­lings­plat­sen. Du får det du behö­ver – trygg­het för häs­ten och tre sov­plat­ser. Och ett pris som gör dröm­bi­len överkomlig. 

Clear Round Miljöhybrid

Alla våra last­bi­lar går att få som mil­jö­hy­bri­der. Då går de att köra på bio­gas och die­sel. Om gasen tar slut går häst­last­bi­len auto­ma­tiskt över till die­sel. Bio­gas har 90 pro­cent läg­re kol­di­ox­id­ut­släpp än die­sel och bensin. 

 • Plats för 2 sto­ra hästar
 • 5 sitt­plat­ser
 • 3 sov­plat­ser 
 • 2 500 kr skatt 
 • Paten­te­rat bogstöd som räd­dar liv
 • Säker­hets­vägg med säkerhetshylla
 • Vad­de­rad säkerhetsdörr
 • IVECO Daily med bak­hjuls­drift på tvillinghjul
 • 8‑stegs auto­mat­lå­da
 • 210 HK turbodiesel
 • Stor sadel­kam­ma­re med vat­ten­tank, hand­fat, mobilt sadel­skåp, sittbänk
 • Häst­del byggd i mate­ri­al från flygplan
 • Till­ver­kad i vår fabrik i Tyskland
 • 5 års fabriksgaranti
 • 10 års karossgaranti
 • Före­tag kan köpa på avbe­tal­ning eller leasing
 • Pri­vat­per­so­ner kan köpa på avbetalning
 • Vi tar oli­ka slags inbyten

Fem sittplatser, tre sovplatser

Två rik­tigt bekvä­ma sto­lar fram, och ett bak­sä­te som blir en säng på natten. 

Din arbetsplats är viktig

Åk säkert med en 8‑stegs auto­mat­lå­da och 210 HK turbodiesel.

Vadderad dörr

Vi tän­ker på olyc­kor så du slip­per. Den vad­de­ra­de över­de­len på dör­ren är snäll mot huvud och nac­ke, för när det värs­ta hän­der ska inte det värs­ta hända.

Sittplats med förvaring

Sitt­plats bak mitte­mot det mobi­la sadelskåpet.

Mobilt sadelskåp

Ett rejält sadel­skåp som du kan flyt­ta. Det står bred­vid handfatet.

Handfat

Hand­fat och utomhusdusch.

Gott om förvaring

För­va­ring under sitt­bän­ken och hyl­lor bakom.

Patenterad säkerhetsbom räddar liv

En stu­te­rimo­dell mås­te ha en bog­bom för att häs­ten ska kun­na resa säkert. Utan bom kan häs­ten ska­da nac­ken vid kraf­tig inbroms­ning, gupp eller krock. Många äga­re kör ändå utan bom, eftersom häs­ten kan steg­ra sig och fast­na över den. Det behö­ver du inte oroa dig för här. Clear Round har en unik säker­hets­bom som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över den. Bom­men är ställ­bar efter häs­tens vikt och har två fäs­ten, för oli­ka höjd.

Unik säkerhetshylla räddar liv

Vid en krock trycks häs­ten bak­åt och nedåt, vil­ket tryc­ker ihop rygg­ra­den med frak­tu­rer i länd­ryg­gen som följd. För att und­vi­ka det­ta har Clear Round en unik säker­hets­hyl­la som lutar i 45 gra­der, vil­ket hjäl­per häs­ten att hål­la sig på benen. Den­na uni­ka kon­struk­tion räd­dar liv.

Sovalkov över förarhytten

Till väns­ter i bild ser du bak­sä­tet som även fun­ge­rar som sov­plats. Via bak­sä­tet når du alko­ven över förar­hyt­ten där två per­so­ner kan sova.

En säker plats

Den paten­te­ra­de bog­bom­men, den uni­ka säker­hets­hyl­lan. De inkläd­da hjulhusen.

Kamera och termometer i hästdelen

Med kame­ran i häst­de­len ser du att häs­tar­na har det bra. Vi har även en digi­tal ter­mo­me­ter som visar tem­pe­ra­tu­ren i hästdelen.

Stor lucka, lätt ramp

Lägg mär­ke till den väl till­tag­na sido­luc­kan för häs­tens huvud. Det gör att häs­ten inte behö­ver bac­ka bak­åt innan den går ut. Ram­pen är otro­ligt lätt. 

Detta ingår i grundutförandet

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Fabriks­ga­ran­ti5 år
Kar­ross­ga­ran­ti10 år
Chas­siIVECO Daily
Kaross, iso­le­rad, i kom­bi­ne­rad kon­struk­tion av fiber­kom­po­sit häm­tat från fly­gin­du­strin med sandwish
Motor210 hk, 3.0 liter, diesel
Väx­ellå­da8‑stegad auto­mat
Sitt­plat­ser5 (två kom­fort­sto­lar med luft­fjäd­ring i svart skinn­kläd­sel + bak­sä­te med tre bäl­ta­de platser)
Sov­plat­ser 3 (två sov­plat­ser i alkov över bil­del + en plats i baksätet)
Bak­hjuls­dr­fit med tvil­ling­hjul bakaxel
Luft­fjäd­ring på fram- och bakax­el för max­i­mal komfort
Total­vikt5 200 kg
Tjäns­te­vikt3 200 kg
LastviktUpp till cir­ka 2 tons lastvikt
Längd utvän­digt735
Bredd utvän­digt212 cm
Höjd utvän­digt325 cm (inklu­si­ve takspoiler)
Längd invän­digt, hästdel275 cm
Bredd invän­digt, hästdel204 cm
Höjd invän­digt, hästdel240 cm
Bredd på instegsramp172 cm
Bredd på luc­ka över ramp (bog/​huvudhöjd), cm243 cm
Lås­bar dörr bak, in till sadelkammare93 cm bred
Två demon­ter­ba­ra dör­rar mel­lan häst­del och sadelkammare
ABS-broms med nödbromssystem
ASR-antis­pinn med hill-start-system
Krock­kud­de för föra­re och passagerare
Fart­hål­la­re
Ste­reo med radio‑, DAB‑, Blu­e­tooth i touch­screen samt USB
LED-belys­ning
AC i bildelen
Back­ka­me­ra
Navi­ga­tions­sy­stem
Belys­ning i häst­de­len vit/​blå (reg­lage finns i bildelen)
Golv­mat­ta, lim­mad, helgju­ten i häst­del och sadelkammare
Mat­ta, för­stärkt och rib­bad, på instegsrampen
Grimskaft/​uppbindning, 4 styc­ken (2 per plats)
Gång­järn, kon­sol­ler och beslag i rost­fritt och aluminium
Sadel­kam­ma­re bak med; belys­ning, mobilt sadel­skåp, träns­hål­la­re, vask med vat­ten­tank, spe­gel, doku­ment­hål­la­re, hyl­lor, 220V elan­slut­ning m.m.
Hingst-/av­skilj­nings­gal­ler mel­lan­vägg, demonterbart
1 hönät eller höse­gel plus 2 krubbor/​hinkar
Instegs­ramp med kraf­ti­ga mjuk­stäng­a­de dämpare
Kame­raö­ver­vak­ning
Sadel­kam­ma­re bak med; belys­ning, mobilt sadel­skåp, träns­hål­la­re, vask med vat­ten­tank, spe­gel, doku­ment­hål­la­re, hyl­lor, 220V elan­slut­ning m.m.
Sido­föns­ter öpp­nings­ba­ra med galler
Skydds­pre­sen­ning över säker­hets­hyl­la, demonterbar
Säker­hetskit; reflex­väst, brand­släc­ka­re och förs­ta förband
Tak­föns­ter pano­ra­ma, öppningsbart
Ven­ti­la­tor elekt­risk i tak, till- och från­luft, reg­lage i bildel
Ter­mo­me­ter i häst­del med digi­tal vis­ning i bildelen
Spark­skydd sido­väg­gar och vägg häst-bildel
Sido­luc­ka instegs­ramp, 243 cm bred, för enkla­re urlastning
Clear Rounds paten­te­ra­de säker­hets­bom med paten­te­rad utlösningsautomatik
Clear Rounds uni­ka säkerhetshylla
6 året-runt-däck
Tred­je högt pla­ce­rat bromsljus
Upp­bind­nings­ög­lor i kaross, utvän­digt, rostfri
Vad­de­ra­de hel­täc­kan­de skydd instegs­vägg, demonterbara
Vad­de­ra­de hel­täc­kan­de skydd mel­lan­vägg, demonterbara
Pro­fi­le­ring utvän­digt ”HÄSTAR” fram och bak.
Vitt tak, för läg­re värme

Tillval

Vad som ingårSpe­ci­fi­ka­tion
Drag­krok för drag­vikt 3 500 kg (+15 cm längd, +35 kg)14 900 kr ex moms
Golv­mat­ta extratjock i gum­mi för tunga häs­tar m. brod­dar (+40 kg)9 900 kr ex moms
Hingst­gal­ler, extra, till ytt­re säker­hets­vägg vid instegs­ramp (+20 kg)12 900 kr ex moms
Hög­ta­lar­sy­stem för kommmu­ni­ka­tion till häs­ten från bildelen9 900 kr ex moms
Luft­kon­di­tio­ne­ring i häst­de­len (+8 kg)57 900 kr ex moms
Vin­ter­hjul, dub­ba­de alt. odub­ba­de, 4 st. inkl. navkapslar22 350 kr ex moms
Färg val­fri (enligt kunds färg nr)14 900 kr ex moms
Pro­fi­le­ring utvän­digt med egna log­gor, namn o.s.v.9 900 kr ex moms

Mått

Kon­tak­ta en återförsäljare

Clear Round Stu­te­ri säljs av utval­da åter­för­säl­ja­re. Besök en av dem idag!

Dela sidan med dina vänner och bekanta!