Alu Configuration

Alu Con­fi­gu­ra­tion är en trygg häst­trans­port byggd i alu­mi­ni­um och glas­fi­ber. Den säljs av spe­ci­a­li­se­ra­de åter­för­säl­ja­re som skräd­dar­syr den efter dina behov. 

Våra experter bygger den efter dina behov

Alu Con­fi­gu­ra­tion är sam­ma modell som Grann­går­den Edi­tion. Skill­na­den är du kan skräd­dar­sy Alu Con­fi­gu­ra­tion med en lång rad tillval. 

Kon­tak­ta våra exper­ter på FA-Trai­ler i Mari­estad eller Myr­mans Trail­cen­ter i Enkö­ping. Låt dem gui­da dig till en per­fekt hästtransport. 

Alu Con­fi­gu­ra­tion är ett häst­släp med luf­tigt innerut­rym­me: Längd inne: 3 475. Bredd inne: 1 690. Höjd inne 2 390 mm. 

  • 5 års fabriksgaranti
  • Välj lastvikt från 430 till 1 780  kg
  • 920 kg tjänstevikt
  • Innerut­rym­me: 3 475 × 1 690 × 2 390 mm
  • Skräd­dar­sy den hos våra experter
  • Välj 289 oli­ka färgkombinationer

Besök en expert som gui­dar dig rätt!

Clear Round Alu Con­fi­gu­ra­tion säljs av utval­da exper­ter. Besök dem i dag!

Dela sidan med dina vänner och bekanta!