Clear Round GRP L

Clear Round Lar­ge är lång, bred och luf­tig. Och den har mark­na­dens bäs­ta sadel­kam­ma­re. Så kan vi sam­man­fat­ta den­na säk­ra häst­trans­port. Det är en häst­trans­port i den abso­lu­ta topp­klas­sen, för den som inte nöjer sig med något mind­re. Round GRP L är byggd med Clear Rounds uni­ka 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat, som är  starkt nog att byg­ga broar.

Det sjävklara valet för den stora bilen

Vår största fördel

Clear Round GRP med sina tre stor­le­kar (small, medium och lar­ge) stic­ker ut med sin säkerhet. 

Ing­et annat mär­ke erbju­der sam­ma 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat som annars används för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och broar! 

Clear Round GRP är ett extremt håll­fast mate­ri­al. Det är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Det är dess­utom lätt att reparera.

Häst­de­len är helgju­ten i ett enda styc­ke som bil­dar en gigan­tisk störtbåge.

Stor sadelkammare

Den­na häst­trans­port har en stor sadel­kam­ma­re som rym­mer tre sad­lar eller ett måt­tan­pas­sat sadel­skåp (till­val).

Stor valfrihet

Clear Round GRP L är vårt störs­ta häst­släp. Model­len erbju­der rejält utrym­me och stor fri­het. Höjd inne: 3 700 mm. Bredd inne: 1 800 mm. Höjd inne 2 390 mm.

Kon­tak­ta våra exper­ter på FA-Trai­ler i Mari­estad eller Myr­mans Trail­cen­ter i Enkö­ping. Låt dem gui­da dig till en per­fekt hästtransport. 

  • 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat från fly­gin­du­strin: lju­di­so­le­ran­de, vär­mesta­bilt, UV-resi­stent och brandhämmande.
  • Total säker­hets­bur med helingju­ten störtbåge.
  • Stor sadel­kam­ma­re med plats för tre sadlar.
  • Välj lastvikt från 330 till 1 680 kg.
  • Tjäns­te­vikt: 1 020 kg.
  • Innerut­rym­me (3 700 × 1 800 × 2 390 mm).
  • Skräd­dar­sy den hos våra experter.
  • Välj mel­lan 289 oli­ka färgkombinationer.
  • 5 års fabriksgaranti.
  • ÅF tar inbyte.

Besök en expert som gui­dar dig rätt!

Clear Round GRP L säljs av utval­da åter­för­säl­ja­re. Besök dem idag!

Dela sidan med dina vänner och bekanta!