Demobilar, kampanjer och begagnade fynd

Clear Round Stuteri 2022

Nu har du chan­sen att köpa en unik häst­last­bil fylld med kär­lek. Den har varit i tjänst hos SJUKHUSHÄSTEN OCH HANS VÄNNER. PRIS: 849 000 kro­nor inklu­si­ve moms (före­tag kan lyf­ta mom­sen). Frå­ga oss om finan­sie­ring och inbyte. Vin­ter­däck ingår. 5 års för­be­talt fad­der­skap hos Sjuk­hus­häs­ten och hans vän­ner ingår. Se den på Bloc­ket. Se den på Häst­net. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Ultralätt 2021

Nu har du chan­sen att göra ett fynd. En demo­bil med HÖG lastvikt och LÅGT pris. Den­na pär­la är utrus­tad med Clear Round Kom­fort­pa­ket plus ett drag för släp­vagns­vikt 2 500 kg samt fyra vin­ter­däck. PRIS: 679 000 kro­nor ink. moms. 542 400 kro­nor ex. moms. Finan­sie­ring från 4 337 kr/​mån ex. moms. Se den på Bloc­ket. Kon­tak­ta Con­ny Ekman för mer infor­ma­tion: 070–550 35 36.

Clear Round Meeting 2021

Den här bilen följ­de med till Ung­häst-VM i Le Lion d’Angers där den för­de tur med sig för Fri­da Andersén och häs­ten Kitsch Coutu­re. Nu kan den ge dig lyc­ka och väl­gång på fär­den. PRIS: 895000 kro­nor inklu­si­ve moms (före­tag kan lyf­ta mom­sen). Frå­ga oss om finan­sie­ring och inbyte. Vin­ter­däck ingår. Se den på Bloc­ket. Se den på Häst­net. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Alu, mörkgrå

Clear Round Alu är en trygg häst­trans­port byggd i alu­mi­ni­um och glas­fi­ber. Det är en rik­tig stor­säl­ja­re med genom­tänkt kva­li­tet och beprö­vad säker­het. PRIS: 229 700 kro­nor ink moms (före­tag kan lyf­ta mom­sen). Frå­ga oss om finan­sie­ring och inbyte. Vin­ter­däck ingår. Vi bju­der på ett års för­säk­ring via Duns­tan. Se den på Bloc­ket. Se den på Häst­net. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29. 

Clear Round Alu, beige/​vit

Clear Round Alu är en trygg häst­trans­port byggd i alu­mi­ni­um och glas­fi­ber. Det är en rik­tig stor­säl­ja­re med genom­tänkt kva­li­tet och beprö­vad säker­het. PRIS: 215 828 kro­nor ink moms (före­tag kan lyf­ta mom­sen). Frå­ga oss om finan­sie­ring och inbyte. Vin­ter­däck ingår. Vi bju­der på ett års för­säk­ring via Duns­tan. Se den på Bloc­ket. Se den på Häst­net. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29. 

Clear Round hästtransport

Clear Round Alu, bordeaux-röd

Clear Round Alu är en trygg häst­trans­port byggd i alu­mi­ni­um och glas­fi­ber. Det är en rik­tig stor­säl­ja­re med genom­tänkt kva­li­tet och beprö­vad säker­het. PRIS: 175 900 kro­nor ink moms (före­tag kan lyf­ta mom­sen). Frå­ga oss om finan­sie­ring och inbyte. Vin­ter­däck ingår. Vi bju­der på ett års för­säk­ring via Duns­tan. Se den på Bloc­ket. Se den på Häst­net. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29. 

Clear Round GRP S, vit

Det är en häst­trans­port för EN häst. Som du kan dra med en liten bil. Clear Round GRP S är byggd med Clear Rounds uni­ka 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat, som är  starkt nog att byg­ga bro­ar. Häst­de­len är gju­ten i ett enda styc­ke som bil­dar en gigan­tisk stört­bå­ge. PRIS: 199 900 kro­nor ink moms (före­tag kan lyf­ta mom­sen). Frå­ga oss om finan­sie­ring och inbyte. Vin­ter­däck ingår. Vi bju­der på ett års för­säk­ring via Duns­tan. Se den på Bloc­ket. Se den på Häst­net. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29.