Demobilar, kampanjer och begagnade fynd

Clear Round Stu­te­ri i guld­färg (JAD28F)

Modellår: 2023. Pris ex moms: 893 100 kr. Nu säl­jer vi vår demo­bil Clear Round Stu­te­ri i guld­färg med kom­fort­pa­ket, drag­krok och mil­jö­kon­ver­te­ring. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Stuteri C1, 2023 (BAU65D)

Modellår: 2023. Pris ex moms: 1 349 000 kr. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Stuteri C1, 2023 (WRA27G)

Modellår: 2023. Pris ex moms: 1 349 000 kr. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Stuteri C1, 2023 (LAR64R)

Modellår: 2023. Pris ex moms: 1 349 000 kr. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Stuteri limited edition (C1 eller B)

Modellår: 2023. Pris ex moms: 899 000 kr. 

CLEAR ROUND STUTERI LIMITED EDITION är byggd på Opel­chas­si, 165 hk och 6‑växlad manu­ell väx­ellå­da. Du kan få den regi­stre­ra­de som C1 med 1 300 kg lastvikt och 2 000 kr i for­dons­skatt­skatt. Du kan ock­så få dem som van­li­ga B‑kort med die­sel eller som mil­jö­hy­brid (med låg skatt).

Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

4

Clear Round Meeting 2023 (SMD03W)

Pris ex moms: 833 100 kr. Pris ink moms: 104 1375 kr. Demo­kam­panj: Vi bju­der på mil­jö­kon­ver­te­ring, vil­ket ger en for­dons­skatt på endast 55 kro­nor i måna­den. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Stuteri 2023 (DTR14H)

Modellår: 2023. Pris ex moms: 893 100 kr. Demo­kam­panj: Vi bju­der på mil­jö­kon­ver­te­ring, vil­ket ger en for­dons­skatt på endast 55 kro­nor i måna­den. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Stuteri 2021 miljöhybrid med låg skatt (SCS26J)

Modellår: 2021. Pris ex moms: 623 200 kr. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Meeting 2021 miljöhybrid med låg skatt (RPD36E)

Modellår: 2021. Pris ex moms: 719 200 kr. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Ultralätt Stuteri (YKS71T)

Modellår: 2021. Pris ex moms: 544 000 kr. Spe­ci­al­mo­dell. Kon­tak­ta Nina Odell för mer infor­ma­tion: 08–509 102 68.

Clear Round Alu

Modellår: 2021. Pris ex moms: 183 760 kr. Pris ink moms: 229 700 kr. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29.

Clear Round Alu

Modellår: 2021. Pris ex moms: 172 662 kr. Pris ink moms: 215 828 kr. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29.

Clear Round GRP S (JAZ15A)

Modellår: 2021. Pris ex moms: 15 9920 kr. Pris ink moms: 199 900 kr. Kon­tak­ta Johan­na Ber­tils­son för mer infor­ma­tion: 010–147 98 29.