Hästtransport

Granngården Edition

Gör ett enkelt val

 • Hyr eller köp hos Granngården
 • Alu­mi­ni­um och glasfiber 
 • Grann­går­den­pa­ke­tet
 • 5 års fabriksgaranti
 • Finan­sie­ring med månads­kost­nad finns

Alu Configuration

Kon­fi­gu­re­ra till perfektion

 • Skräd­dar­sy hos våra specialister
 • Alu­mi­ni­um och glasfiber
 • 5 års fabriksgaranti
 • ÅF tar inbyte
 • Finan­sie­ring med månads­kost­nad finns

Clear Round GRP S

Smi­digt släp för smi­dig bil

 • För en utvald häst.
 • 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat från fly­gin­du­strin: lju­di­so­le­ran­de, vär­mesta­bilt, UV-resi­stent och brandhämmande.
 • Total säker­hets­bur med helingju­ten störtbåge.
 • 5 års fabriksgaranti.
 • ÅF tar inbyte.
 • Finan­sie­ring med månads­kost­nad finns

Clear Round GRP M

Pris­be­lö­nad mellanklass

 • Mångsidig tro­tjä­na­re.
 • 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat från fly­gin­du­strin: lju­di­so­le­ran­de, vär­mesta­bilt, UV-resi­stent och brand­häm­man­de GRP.
 • Total säker­hets­bur med helingju­ten störtbåge.
 • 5 års fabriksgaranti.
 • ÅF tar inbyte.
 • Finan­sie­ring med månads­kost­nad finns

Clear Round GRP L

Lyx­igt extra allt

 • Här­ligt myc­ket utrymme.
 • 3‑lagers glas­fi­ber­la­mi­nat från fly­gin­du­strin: lju­di­so­le­ran­de, vär­mesta­bilt, UV-resi­stent och brand­häm­man­de GRP.
 • Total säker­hets­bur med helingju­ten störtbåge.
 • 5 års fabriksgaranti.
 • ÅF tar inbyte.
 • Finan­sie­ring med månads­kost­nad finns

Låt våra experter guida dig till rätt hästtransport

Clear Round häst­trans­por­ter till­ver­kas i vår fabrik i Tyskland med över 30 års erfa­ren­het av pre­mi­um­byg­ge. Du kan väl­ja mel­lan alu­mi­ni­um och glas­fi­ber i oli­ka stor­le­kar och till­val. Samt­li­ga model­ler har 5 års fabriks­ga­ran­ti. Kon­tak­ta våra spe­ci­a­lis­ter som skräd­dar­syr den per­fek­ta model­len för dina behov.

Hyr eller köp hästtransport i Granngårdens butiker

I utval­da buti­ker hos Grann­går­den kan du hyra eller köpa häst­trans­por­ten Clear Round Edi­tion. Det är en enkel och mångsidig modell som pas­sar de fles­ta. Besök Grann­går­den för att se den med egna ögon.

Dela sidan med dina vänner och bekanta!