B‑kort
Clear Round Stuteri

Clear Round stuteri hästlastbil

Stuteri med patenterad bogbom

Clear Round Stu­te­ri har paten­te­ra­de bog­bom­mar som fälls auto­ma­tiskt om häs­ten läg­ger benen över dem. 

B‑kort
Clear Round Meeting

Clear Round stuteri hästlastbil

Rymlig hästdel utan hjulhus

Clear Round Mee­ting är helt utan hjul­hus i häst­de­len. Sadel­kam­ma­ren har en bädd på 198 cm. 

B‑kort
Clear Round Ultralätt

Clear Round stuteri hästlastbil

Lättviktare med trygg lastvikt

Clear Round Ult­ralätt är en slim­mad modell för hög lastvikt. 

Clear Round Stuteri C1 med sovalkov

Clear Round stuteri C1

Hästlastbil med sovalkov

5 sitt­plat­ser och 2 sov­plat­ser. Prak­tiskt myc­ket häst­last­bil för peng­ar­na. Lastvik­ten är 1 670 kg.

Clear Round Stuteri C1 med bodel

Clear Round stuteri hästlastbil

Hästlastbil med bodel

3 sitt­plat­ser och 2 sov­plat­ser i skön bodel. Du kan laga mat och ta en dusch. Lastvik­ten är 1 370 kg. 

Clear Round miljöhybrid

Clear Round stuteri C1

Boka en grön provkörning

Alla Clear Rounds häst­last­bi­lar går att få som mil­jö­hy­bri­der. Skat­ten blir myc­ket läg­re, kol­di­ox­id­ut­släp­pen likaså.

Det bäs­ta vi vet är nöj­da kun­der som blir goda vänner

Vi slu­tar ald­rig impo­ne­ras av det enga­ge­mang som finns där ute. Har man en häst, går dess väl­må­en­de före allt annat. Där­för vill vi hjäl­pa våra kun­der mer än något annat. Vi blir inspi­re­ra­de, helt enkelt.

brown and black horse on brown field during daytime

Det som till­ta­lar mig med Clear Round är att bilen är så robust. Och ändå väl­digt lätt. Vi upp­skat­tar även säker­hets­bom­men. I stu­te­ri­bus­sar utan bom vill häs­tar­na tränga sig ut genom dör­ren. Med en bom kan inte det hän­da. Det känns tryggt, både för oss och för häs­tar­na som vi har ansvar för.

Björn Svensson

Clear Rounds buss känns trygg. En av mina häs­tar är lite busig, så jag upp­skat­tar Clear Rounds säker­hets­bom. Det är något jag verk­li­gen har sak­nat. Det jag mest ser fram emot, är att kun­na han­te­ra häs­tar­na och bilen själv.

Tiina Fredriksson

Vi val­de Clear Round Mee­ting för den rym­li­ga häst­de­len utan hjul­hus. En bädd för vila och över­natt­ning pas­sar oss ock­så perfekt.

Familjen Esping

Bilen är lätt att arbe­ta med. Den är lätt att köra, lätt att pac­ka, det är lätt att ha koll på häs­tar­na, lätt att las­ta dem. Det märks att häs­tar­na trivs. Att ram­pen är så lätt bety­der otro­ligt mycket.

Anna och Matilda

Helt Fan­tas­tisk bil, häs­tar­na åker som kung­ar! Fin fjäd­ring och lätt­ma­nö­vre­rad. Den har ock­så givit tur på täv­ling­ar­na. En vinst i dres­syr i lör­dags och en andra­pla­ce­ring igår.

Tinna Leijonhufvud

Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear Round är: säker­he­ten, enkel­he­ten, lastvik­ten, desig­nen och de genom­tänk­ta detaljerna.

Helene Brusefält Fant