Female Horseman With Thoroughbred Horse In Stable 2023 11 27 05 00 46 Utc

Alla hjärtans dag 2024

💜 I saw that you were per­fect, and so I loved you. Then I saw that you were not per­fect and I loved you even more. /​​ Ange­li­ta Lim 💜 I love you more than cof­fee, but ple­a­se don’t make me pro­ve it. /​​ Eli­za­beth Evans 💜…

Läs vidareAlla hjärtans dag 2024
Clear Round Grp

Clear Round GRP hästtransport

Clear Round GRP är en häst­trans­port byggd med ett uni­kt glas­fi­ber­la­mi­nat, som är starkt nog för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och bro­ar!  Mate­ri­a­let GRP är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Skul­le det få en ska­da är det dessutom…

Läs vidareClear Round GRP hästtransport
1280 720

Vårsalong på Vallentuna Motor

Val­len­tu­na Motor har bör­jat säl­ja Clear Rounds säk­ra häst­last­bi­lar. Des­sa bilar är mil­jö­hy­bri­der med låg skatt, vil­ket gör des­sa dröm­bi­lar över­kom­li­ga för häs­ten­tu­si­as­ter som vill byta upp sig från häst­trans­port.  Psst! Om du inte kan 29 april har vi nytt…

Läs vidareVårsalong på Vallentuna Motor
295064230

Clear Round får ny ägare

Clear Round AB har med sitt fokus på säker­het bli­vit en vik­tig leve­ran­tör av häst­last­bi­lar och häst­trans­por­ter i Sve­ri­ge. Nu har Famil­jen Odell via Bäll­staud­de För­valt­ning AB för­vär­vat hela bola­get. Ny verk­sam­hets­an­sva­rig för Clear Round blir Nina Odell. Clear Rounds grundare,…

Läs vidareClear Round får ny ägare
Img 7186

Sommaren som aldrig ville ta slut

Den­na som­mar har vi rest över hela Sve­ri­ge.  Roli­gast var nog Häst­run­dan i Skå­ne. Eller SM i Islands­häst. Fast Fals­ter­bo Hor­seshow var ock­så här­ligt. För att inte tala om West­coast equestri­an week.Men kanske är de mind­re even­ten som gör dju­past intryck på oss. Som Jord­gubb­s­hop­pet i Man­torp. Eller…

Läs vidareSommaren som aldrig ville ta slut