Feature

1‑årsjubileum

ETT ÅR SEDAN FÖRSTA LASTBILEN, ETT HÄRLIGT CLEAR ROUND YEAR! I dag är det, exakt på dagen, ett år sedan vi leve­ra­de värl­dens förs­ta Clear Round häst­last­bil. Det gjor­de vi till värl­dens bäs­ta Eve­lin Lavén på Lavéns Rid­sko­la utan­för Äng­el­holm. Evelin…

Läs vidare

En gunghäst av guds nåde i julklapp

Julen 1783 gick en dröm i upp­fyl­lel­se för kron­prin­sen Gus­tav IV Adolf. Då fick näm­li­gen en gung­häst i jul­klapp, och lika stor som en pon­ny.  På 1700-talet gav man bort gung­häs­tar till poj­kar så att de kun­de här­ma sina fäder när de red…

Läs vidare

Världens första film var på en häst

VÄRLDENS FÖRSTA FILM VAR PÅ EN HÄST och kos­ta­de 12 mil­jo­ner kro­nor. Fil­men skul­le lösa en mänsk­lig­he­tens sto­ra gåtor – har en häst någon gång alla fyra hovar i luf­ten sam­ti­digt? Det var den sten­ri­ke Leland Stan­ford, affärs­man, guver­nör och grundare…

Läs vidare

Uppfinningar som formade julen 

Vi på Clear round gil­lar smar­ta upp­fin­ning­ar som är till nyt­ta och skän­ker gläd­je – inte bara våra egna inno­va­tio­ner som paten­te­ra­de säker­hets­bom­mar och uni­ka säker­hets­väg­gar, utan även sånt som har for­mat julen värl­den över. ELEKTRISK ADVENTSLJUSSTAKE ÅR 1934. På Philips i Göteborg…

Läs vidare

NOBELPRISET RÄDDADES AV HÄSTAR

När Alfred Nobel dog 1896 tes­ta­men­te­ra­de lejon­par­ten av sin för­mö­gen­het till ”en fond, hvars rän­ta årli­gen utde­las som pris­be­lö­ning åt dem, som under det för­lup­ne året hafva gjort mensk­lig­he­ten den störs­ta nyt­ta”.  Där föd­des värl­dens mest pre­stige­fyll­da pris, men inte utan…

Läs vidare

Episka fel när företag väljer namn

EPISKA FEL NÄR FÖRETAG VÄLJER NAMN. Vi på Clear Round är extremt nöj­da med vårt namn, Clear Round, som bety­der fel­fri run­da. Men inte alla före­tag har lyc­kats lika bra. Även de rik­tigt sto­ra gör fel ibland…  Alla som startat…

Läs vidare