Hästlastbil

1

Vi möter våren med guld

Nu har vi guld­fe­ber på Clear Round.  Eller vad sägs om den­na glitt­ran­de, glim­ran­de, glän­san­de gul­li­ga guld­unge?  Visst är hon fin?  Det var Elin Aspnäs på Aspnäs Dres­sage som efter måna­der av inten­si­va stu­di­er och hän­gi­ven rese­arch kom fram med den här…

Läs vidareVi möter våren med guld
1

The invisible hjulhuset

HJULHUSET SOM FÖRSVANN Låt oss pre­sen­te­ra hjul­hu­set som för­svann. Våra häs­tar kan beund­ra det i tim­mar. Det finns där, ändå inte. Det är som magi. Ändå inte. Bara jäk­ligt smart! Note­ra den fäll­ba­ra luc­kan i foder­bor­det som gör det lätt att nå hästen.…

Läs vidareThe invisible hjulhuset
Coolblå

I dag är vi coolblå

Du kan bli vil­ken färg som helst? Vad väl­jer du? Ele­gant grädd­vit? Dis­kret gra­fit­grå? Blän­dan­de guld­me­tal­lic?  Tjong­an­de  knock­out­grön? Eller kax­ig rosa?  Först tän­ker man: Vad? Nej, det går inte! Sedan tän­ker man: Shit, vad cool. Sedan är man fast. Vil­ken färg du väl­jer påver­kar hur…

Läs vidareI dag är vi coolblå
Evelin 1

1‑årsjubileum

ETT ÅR SEDAN FÖRSTA LASTBILEN, ETT HÄRLIGT CLEAR ROUND YEAR! I dag är det, exakt på dagen, ett år sedan vi leve­ra­de värl­dens förs­ta Clear Round häst­last­bil. Det gjor­de vi till värl­dens bäs­ta Eve­lin Lavén på Lavéns Rid­sko­la utan­för Äng­el­holm. Evelin…

Läs vidare1‑årsjubileum
Img 4181

Elin Aspnäs, Åhus

Vi har besökt Elin Aspnäs som dri­ver Aspnäs Dres­sage (och ett bed and bre­ak­fast) på Åhus till­sam­mans med Camil­la Nord­kvist.  Elin och Camil­la har varit på jakt efter en häst­last­bil och pro­vat oli­ka mär­ken innan de val­de Clear Round. Det…

Läs vidareElin Aspnäs, Åhus
1

Clear Round Stuteri

Clear Round Stu­te­ri är säkert den tryg­gas­te häst­last­bil du kan köra Paten­te­rat bogstöd säk­rar häs­tens nac­ke. Säker­hets­bom som fälls auto­ma­tiskt vid steg­ring. Unik krock­vägg säk­rar häs­tens rygg. För­hind­rar kom­pres­sion av häs­tens rygg vid krock. Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt säk­rar sam­ve­tet. Häst­del i starkt och…

Läs vidareClear Round Stuteri
1

Stall Fant

När Hele­ne Bru­se­fält Fant behöv­de en häst­last­bil till famil­jens häst­gård utvär­de­ra­de hon alla leve­ran­tö­rer myc­ket noga innan hon gjor­de sitt val.  – Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear…

Läs vidareStall Fant
Vit Ultralätt Detaljer 5479

Smarta luckan

Den här smar­ta luc­kan finns i vår Ult­ralät­ta Peu­geot. Vi har redan fle­ra kun­der som vill ha just den här bilen. Det är en liten drag­kamp som pågår just nu. Får se vem som vin­ner… Men det är klart: med en…

Läs vidareSmarta luckan