Hästtransport

Clear Round Grp

Clear Round GRP hästtransport

Clear Round GRP är en häst­trans­port byggd med ett uni­kt glas­fi­ber­la­mi­nat, som är starkt nog för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och bro­ar!  Mate­ri­a­let GRP är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­s­tent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Skul­le det få en ska­da är det dessutom…

Läs vidareClear Round GRP hästtransport
Orange Couple Thank You Instagram Post 2

Vi firar kombirampens dag

Grann­går­den väx­er och allt fler buti­ker erbju­der häst­trans­port till sina kun­der. En snor­kall dag i feb­ru­a­ri leve­re­ra­de vi en blå skön­het till Grann­går­den i Var­berg. Med ste­la hän­der och hac­kan­de tän­der ställ­de oss i lä och berät­ta­de om de vin­nan­de detal­jer vi känner…

Läs vidareVi firar kombirampens dag
Känn Dig Golvad

Golvet är huvudsaken

HÄR LIGGER DEN TYSTA, STARKA TYPEN. Vi på Clear Round är lite nör­di­ga av oss. Vi kry­per gär­na omkring på alla fyra och tän­ker på hur vi kan göra saker bätt­re.  Som golv.  De bara lig­ger där och tar emot.…

Läs vidareGolvet är huvudsaken
Turquoise Happy Summer Quote Instagram Post

Bromskloss

JAG ÄR EN BROMSKLOSS SOM VILL FÅ HJULEN ATT SLUTA SNURRA. Om någon säger att du är en broms­kloss, bety­der det att du är en bak­åt­strä­va­re som står i vägen för utveck­ling­en och för­änd­ring.  Åtminsto­ne enligt den som använ­der den­na metafor…

Läs vidareBromskloss