Nyhet

selective focus photography of brown-and-white horses during snow

Vi ses därute

Vi ser så myc­ket av Sve­ri­ge – till och med snö! Alla här­li­ga kun­der som gil­lar det vi gör – vi far land och rike runt med våra bilar. Ena dagen sol, näs­ta dagen snö. Ena dagen Åhus, näs­ta dag Sundsvall.…

Läs vidare

Hemleverans två månader efter beställning

Nu kom­mer islands­häs­tar­na från Furu­lan­det i Ske­bo­kvarn nära Flen åka tryggt och säkert i en häst­last­bil från Clear Round. Det är Tii­na och Fred­rik Fred­riks­son som byter in sin gam­la häst­trans­port mot en helt ny häst­last­bil lagom till jul. – Jag ser fram…

Läs vidare

Årets F‑häst

Vi besök­te våra goda vän­ner på Flem­minge gård. Där bjöds vi på glögg och fika och gosa­de med hela deras fan­tas­tis­ka familj av fyr­ben­ta vän­ner, häs­tar och kat­ter. Årets F‑HÄST 2021 blev Chloé F e. Cor­po­ral VDL u. Con­tes­sa e. Orlando.…

Läs vidare
Frida Seger och Björn Svensson med häst mellan sig.

Unghästverkstad gör en clear round

Nu har vi varit hem­ma hos Björn Svens­son och Fri­da Seger och läm­nat en split­ter ny Clear Round Stu­te­ri. Björn Svens­son och Fri­da Seger dri­ver Ung­häst­verk­sta­den i Kol­stad en bit utan­för Norr­kö­ping. De till­hör Sve­ri­ges mest meri­te­ra­de och anli­ta­de ung­häst­ut­bil­da­re och…

Läs vidare

Rides League i Södertälje 3–5 december

Clear Round besö­ker Riders Lea­gue i Söder­täl­je 3–5 decem­ber. Då kan DU hop­pa in i ett final­mö­te med vår talang­ful­la säl­ja­re Malin Anders­son och upp­le­va en äkta Clear Round. Skic­ka ett sms till 070–790 68 67 om du är i Söder­täl­je 3–5 december.…

Läs vidare

En vinnare slår till! 

Eve­lin Lavén val­de en häst­last­bil som verk­li­gen sät­ter häs­ten i cent­rum. Eve­lin Lavén räds inga hin­der och är säker som få i sadeln. Hon rider ofta hem förs­ta plats – och gick själv­klart på vinst när hon skul­le köpa sin förs­ta hästlastbil. …

Läs vidare

Bucephalus

HÄSTEN SOM VAR RÄDD FÖR SIN EGEN SKUGGA LA GRUNDEN TILL ETT IMPERIUM.  Vi på Clear Round gil­lar att skri­va histo­ria. Nu är vi 343 år före vår tide­räk­ning och den lil­le Alex­an­der (sena­re känd som Alex­an­der den sto­re) står…

Läs vidare