Clear Round Grp

Clear Round GRP hästtransport

Clear Round GRP är en häst­trans­port byggd med ett uni­kt glas­fi­ber­la­mi­nat, som är starkt nog för att byg­ga flyg­plan, lyx­bå­tar – och broar! 

Mate­ri­a­let GRP är lju­di­so­le­ran­de, UV-resi­stent, brand­häm­man­de och hål­ler jämn tem­pe­ra­tur. Skul­le det få en ska­da är det dess­utom lätt att reparera.

Häst­de­len är helgju­ten i ett enda styc­ke av det­ta tuf­fa mate­ri­al. Det gör att hela häst­de­len fun­ge­rar som en enda stor störtbåge.

Clear Round GRP finns i tre stor­le­kar: Small, Medium och Large. 

Dela artikeln om du gillar den!