Photo By Onderortel

Rides League i Södertälje 3–5 december

Clear Round besö­ker Riders Lea­gue i Söder­täl­je 3–5 decem­ber. Då kan DU hop­pa in i ett final­mö­te med vår talang­ful­la säl­ja­re Malin Anders­son och upp­le­va en äkta Clear Round. Skic­ka ett sms till 070–790 68 67 om du är i Söder­täl­je 3–5 december.

I Riders Lea­gue möts unga, hårt sat­san­de ryt­ta­re och eta­ble­ra­de eli­tryt­ta­re i spän­nan­de täv­ling­ar. I Jön­kö­ping seg­ra­de världs­et­tan Peder Fre­dric­son i båda fina­ler­na. Vem som vin­ner den­na gång står skri­vet i stjär­nor­na. Total­fi­na­len avgörs under Gothen­burg Hor­se Show 23–27 februari.

På alla and­ra datum har vi säl­ja­re med bil i Nykö­ping och Kniv­s­ta med fle­ra stäl­len. Alla vän­tar på dig!

Dela artikeln om du gillar den!