Furulandet

Hemleverans två månader efter beställning

Clear Rounds säkerhetsbom.

Nu kom­mer islands­häs­tar­na från Furu­lan­det i Ske­bo­kvarn nära Flen åka tryggt och säkert i en häst­last­bil från Clear Round. Det är Tii­na och Fred­rik Fred­riks­son som byter in sin gam­la häst­trans­port mot en helt ny häst­last­bil lagom till jul.

– Jag ser fram att kun­na han­te­ra häs­tar­na och bilen själv, säger Tii­na. Det känns tryggt. En av mina häs­tar är dess­utom lite busig av sig, så jag upp­skat­tar verk­li­gen Clear Rounds säker­hets­bom. Det är något som jag har saknat.

Furu­lan­det bedri­ver kurs­verk­sam­het inom rid­ning och yoga och heli­nac­kor­ding för islandshästar.

Dela artikeln om du gillar den!