Frida Seger och Björn Svensson med häst mellan sig.

Unghästverkstad gör en clear round

Nu har vi varit hem­ma hos Björn Svens­son och Fri­da Seger och läm­nat en split­ter ny Clear Round Stuteri.

Björn Svens­son och Fri­da Seger dri­ver Ung­häst­verk­sta­den i Kol­stad en bit utan­för Norr­kö­ping. De till­hör Sve­ri­ges mest meri­te­ra­de och anli­ta­de ung­häst­ut­bil­da­re och har för när­va­ran­de plats för 29 hästar.

– Det som till­ta­lar mig med Clear Round är att bilen är så robust, säger Björn Svens­son. Och ändå är bilen väl­digt lätt.

Björn Svensson och Frida Seger framför sin nya hästlastbil av modellen Clear Round Stuteri.
Björn Svens­son och Fri­da Seger fram­för sin nya häst­last­bil av model­len Clear Round Stu­te­ri.

(Hem­lig­he­ten, kan vi avslö­ja, är att hela häst­de­len är byggd i sam­ma mate­ri­al som man använ­der i moder­na flyg­plan. Det är lätt och extremt starkt på sam­ma gång.)

En annan sak som Björn Svens­son och Fri­da Seger upp­skat­tar är säker­hets­bom­men, som inte bara räd­dar liv när olyc­kan är fram­me, utan även gör han­te­ring­en av hös­tar­na säkrare.

– Pro­ble­met med stu­te­ri­bus­sar utan bom, det är att häs­ten ser dörr­öpp­ning­en och vill ibland tränga sig ut den vägen, säger Björn och Fri­da. Med en bom kan inte det hän­da. Det känns tryggt, både för oss och för häs­tar­na som vi har ansvar för.

De som väl­jer Clear Round vär­de­sät­ter häs­tens säker­het mer än något annat. Det vär­de­sät­ter vi mer än något annat.

Det var super­kul att träf­fa Björn och Fri­da. Nu åker vi hem och lad­dar om för två nya hem­le­ve­ran­ser som ska göras. Håll er säk­ra där ute på vägar­na. Vi ses!

Dela artikeln om du gillar den!