selective focus photography of brown-and-white horses during snow

Vi ses därute

Vi ser så myc­ket av Sve­ri­ge – till och med snö! Alla här­li­ga kun­der som gil­lar det vi gör – vi far land och rike runt med våra bilar.

Ena dagen sol, näs­ta dagen snö. Ena dagen Åhus, näs­ta dag Sundsvall. Vi tror knappt det är sant. I janu­a­ri hade vi vår förs­ta bil klar, och mind­re än ett år sena­re känns det som om alla vill göra en Clear Round.

Vår stu­e­rimo­dell är mest popu­lär. Unik säker­het vill alla vill ha. Och hög lastvikt. Och en månads­kost­nad runt 3 000 kronor.

Och ja – vi tar inby­ten. Många läm­nar in sin gam­mal bil mot en spril­lans ny och sän­ker sina månads­kost­na­der med fle­ra tusen kro­nor. Det tyc­ker vi är smart.

Vi ses snart!

Dela artikeln om du gillar den!