Bucephalus

Bucephalus

HÄSTEN SOM VAR RÄDD FÖR SIN EGEN SKUGGA LA GRUNDEN TILL ETT IMPERIUM. 

Vi på Clear Round gil­lar att skri­va histo­ria. Nu är vi 343 år före vår tide­räk­ning och den lil­le Alex­an­der (sena­re känd som Alex­an­der den sto­re) står bred­vid sin far och beund­rar en stor, svart hingst med en vit stjär­na i pannan. 

Det var en häst av bäs­ta tes­sa­lis­ka börd, och säl­ja­ren vill ha hela 13 talen­ter för den. Pap­pa Filip var tvek­sam. Nog var det en prakt­full häst, men svår att tyg­la. Även de bäs­ta ryt­tar­na bet i gräset. 

Då steg Alex­an­der fram och sa med spruc­ken mål­brotts­stäm­ma att han kun­de rida häs­ten. Det trod­de ing­en, för­stås, men Alex­an­der hade upp­täckt att häs­ten var rädd för sin egen skug­ga och vän­de den mot solen innan han steg upp.

Allt gick bra. Alex­an­der var en hjäl­te. Pap­pa köp­te häs­ten och gav den till sin son. Buke­fa­los blev Alex­an­ders fav­vo­häst och följ­de med honom när han skul­le ut och eröv­ra hela den kän­da världen. 

Buke­fa­los dog under sla­get vid Hyda­spes år 326 före vår tide­räk­ning i en strid mot strids­e­le­fan­ter. Han begrav­des under heders­be­ty­gel­ser, och Alex­an­der den sto­re grun­da­de sta­den Buke­fa­lia till hans ära.

Dela artikeln om du gillar den!