Känn Dig Golvad

Golvet är huvudsaken

HÄR LIGGER DEN TYSTA, STARKA TYPEN. Vi på Clear Round är lite nör­di­ga av oss. Vi kry­per gär­na omkring på alla fyra och tän­ker på hur vi kan göra saker bättre. 

Som golv. 

De bara lig­ger där och tar emot. Vi klam­par rakt in och tän­ker inte ens på att de finns. Men hos oss är gol­vet en hjälte!

I en Clear Round häst­trans­port är gol­vet gjort av alu­mi­ni­um som lig­ger i lager runt en icke-orga­nisk iso­le­ring. Det gör det extremt svårt för fukt att ta sig in! Och där­för har vi fak­tiskt 20 ÅRS FUKTGARANTI på gol­vet, vil­ket bor­gar för högt andra­hands­vär­de på din investering. 

Dess­utom blir det tys­ta­re. Och var­ma­re på vin­tern än kon­ven­tio­nel­la typer av golv. Bara en sån sak.

Inte för att vi vill skry­ta, men hos oss är det som lig­ger under häs­ten huvudsaken!

Dela artikeln om du gillar den!