Yvonne Östling

Du kan provköra Clear Round i Knivsta

Tyc­ker du om att resa tryggt med häs­tar? Då mås­te du häl­sa på Yvon­ne i Kniv­s­ta. Där kan du detalj­stu­de­ra alla säker­hets­de­tal­jer som utmär­ker en Clear Round. 

På köpet får du veta allt om Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt, mate­ri­al från fly­gin­du­strin, smar­ta lös­ning­ar och långa garantier. 

Yvon­ne Öst­ling är kund­mäk­la­re och age­rar sälj­stöd åt våra åter­för­säl­ja­re. Hon har lång erfa­ren­het av både häs­tar och häst­last­bi­lar. Tve­ka inte att ringa för vis­ning och prov­kör­ning: 0739–69 84 77.

Dela artikeln om du gillar den!