Evelin 1

1‑årsjubileum

ETT ÅR SEDAN FÖRSTA LASTBILEN, ETT HÄRLIGT CLEAR ROUND YEAR!

I dag är det, exakt på dagen, ett år sedan vi leve­ra­de värl­dens förs­ta Clear Round häst­last­bil. Det gjor­de vi till värl­dens bäs­ta Eve­lin Lavén på Lavéns Rid­sko­la utan­för Ängelholm.

Eve­lin är på semes­ter och vilar upp sig inför ATG Riders Lea­gue ‑fina­len i Kungs­bac­ka vec­ka 10. Mam­ma Ann och häs­ten Avoca­do, som var stolt foto­mo­dell för ett år sedan, häl­sar att de är super­nöj­da med bilen. Den är smi­dig att han­te­ra, och häs­tar­na åker bra. Det är många som varit nyfik­na och frå­gat om last­bi­len, och Ann säger att de gett den högs­ta betyg.

I dag är det allt­så ett år sedan vi gick från att säl­ja enbart häst­trans­por­ter till att säl­ja BÅDE häst­trans­por­ter OCH häst­trans­por­ter. Det har varit ett år som gått över för­vän­tan och vi är evigt tack­sam­ma för alla här­li­ga män­ni­skor, häs­tar och hun­dar som vi fått träffa.

Nu ser vi fram emot ett nytt, här­ligt CLEAR ROUND YEAR. Vi ses där ute!

TESTA HÄSTLASTBIL

Tranås (EFT, säl­ja­re): 0142–289 20

Falun: (Vika Enter­pri­se, säl­ja­re): 070–714 40 70

Mari­estad (FA-trai­ler, säl­ja­re): 0501–601919

Kniv­s­ta (Yvon­ne Öst­ling, ombud): 0739–69 84 77

Nykö­ping (Cor­ne­lia Assarp Frans­son, ombud): 076–050 02 13

Tome­lil­la (Malin Anders­son ombud): 070–790 68 67

Åhus (Elin Aspnäs ombud): 070–815 46 56

Dela artikeln om du gillar den!