Vit Ultralätt Detaljer 5479

Smarta luckan

Den här smar­ta luc­kan finns i vår Ult­ralät­ta Peu­geot. Vi har redan fle­ra kun­der som vill ha just den här bilen. Det är en liten drag­kamp som pågår just nu. Får se vem som vinner…

Men det är klart: med en lastvikt på 1 360 kilo, uni­ka säker­hets­läs­ning­ar och en häst­del byggd med mate­ri­al från fly­gin­du­strin, så för­står vi intresset.

Det är en robust bil byggd med häs­ten i cent­rum. Med smar­ta lös­ning­ar och ett unikt säkerhetstänk. 

Boka ett möte om du vill kläm­ma och kän­na på den. Du får till och med spar­ka på däcken 🙂 

Dela artikeln om du gillar den!