Gustav Iv Adolf Gunghast Nlu2gleqqgmpuoiagkw6gq

En gunghäst av guds nåde i julklapp

Julen 1783 gick en dröm i upp­fyl­lel­se för kron­prin­sen Gus­tav IV Adolf. Då fick näm­li­gen en gung­häst i jul­klapp, och lika stor som en ponny. 

På 1700-talet gav man bort gung­häs­tar till poj­kar så att de kun­de här­ma sina fäder när de red i väg på jakt eller i krig. Och Gus­tav IV Adolfs gung­häst skul­le bidra till poj­kens fost­ran som bli­van­de regent. 

Gung­häs­ten slog ige­nom på 1800-talet då indust­ri­a­lis­men gjor­de att man kun­de till­ver­ka och säl­ja dem i stor ska­la. I dag säljs det fler än någon­sin. De fles­ta är dock mind­re än en full­stor ponny.

Vi på Clear Round öns­kar alla våra kun­der – gam­la som nya – en rik­tigt här­lig jul. Vi öns­kar oss ett aktivt 2021 där vi får träf­fa många två­ben­ta och fyr­ben­ta vän­ner. Ta hand om er och kom ihåg att även en gung­häst kan vara någons högs­ta önskan 🙂 

Dela artikeln om du gillar den!