Img 4181

Elin Aspnäs, Åhus

Vi har besökt Elin Aspnäs som dri­ver Aspnäs Dres­sage (och ett bed and bre­ak­fast) på Åhus till­sam­mans med Camil­la Nord­kvist.  Elin och Camil­la har varit på jakt efter en häst­last­bil och pro­vat oli­ka mär­ken innan de val­de Clear Round. Det…

Läs vidareElin Aspnäs, Åhus
1

Clear Round Stuteri

Clear Round Stu­te­ri är säkert den tryg­gas­te häst­last­bil du kan köra Paten­te­rat bogstöd säk­rar häs­tens nac­ke. Säker­hets­bom som fälls auto­ma­tiskt vid steg­ring. Unik krock­vägg säk­rar häs­tens rygg. För­hind­rar kom­pres­sion av häs­tens rygg vid krock. Sve­ri­ges bäs­ta lastvikt säk­rar sam­ve­tet. Häst­del i starkt och…

Läs vidareClear Round Stuteri
1

Stall Fant

När Hele­ne Bru­se­fält Fant behöv­de en häst­last­bil till famil­jens häst­gård utvär­de­ra­de hon alla leve­ran­tö­rer myc­ket noga innan hon gjor­de sitt val.  – Jag la ner myc­ket tid på rese­arch, men till slut var valet enkelt. Det jag gil­lar mest med Clear…

Läs vidareStall Fant
Orange Couple Thank You Instagram Post 2

Vi firar kombirampens dag

Grann­går­den väx­er och allt fler buti­ker erbju­der häst­trans­port till sina kun­der. En snor­kall dag i feb­ru­a­ri leve­re­ra­de vi en blå skön­het till Grann­går­den i Var­berg. Med ste­la hän­der och hac­kan­de tän­der ställ­de oss i lä och berät­ta­de om de vin­nan­de detal­jer vi känner…

Läs vidareVi firar kombirampens dag
Evelin 1

En vinnare slår till! 

Eve­lin Lavén val­de en häst­last­bil som verk­li­gen sät­ter häs­ten i cent­rum. Eve­lin Lavén räds inga hin­der och är säker som få i sadeln. Hon rider ofta hem förs­ta plats – och gick själv­klart på vinst när hon skul­le köpa sin förs­ta hästlastbil. …

Läs vidareEn vinnare slår till! 
Vit Ultralätt Detaljer 5479

Smarta luckan

Den här smar­ta luc­kan finns i vår Ult­ralät­ta Peu­geot. Vi har redan fle­ra kun­der som vill ha just den här bilen. Det är en liten drag­kamp som pågår just nu. Får se vem som vin­ner… Men det är klart: med en…

Läs vidareSmarta luckan
Cfhill Jenny Nystrom 181107 2

Uppfinningar som formade julen 

Vi på Clear round gil­lar smar­ta upp­fin­ning­ar som är till nyt­ta och skän­ker gläd­je – inte bara våra egna inno­va­tio­ner som paten­te­ra­de säker­hets­bom­mar och uni­ka säker­hets­väg­gar, utan även sånt som har for­mat julen värl­den över. ELEKTRISK ADVENTSLJUSSTAKE ÅR 1934. På Philips i Göteborg…

Läs vidareUppfinningar som formade julen 
Unnamed

NOBELPRISET RÄDDADES AV HÄSTAR

När Alfred Nobel dog 1896 tes­ta­men­te­ra­de lejon­par­ten av sin för­mö­gen­het till ”en fond, hvars rän­ta årli­gen utde­las som pris­be­lö­ning åt dem, som under det för­lup­ne året hafva gjort mensk­lig­he­ten den störs­ta nyt­ta”.  Där föd­des värl­dens mest pre­stige­fyll­da pris, men inte utan…

Läs vidareNOBELPRISET RÄDDADES AV HÄSTAR