Orange Couple Thank You Instagram Post 2

Vi firar kombirampens dag

Grann­går­den väx­er och allt fler buti­ker erbju­der häst­trans­port till sina kunder.

En snor­kall dag i feb­ru­a­ri leve­re­ra­de vi en blå skön­het till Grann­går­den i Var­berg. Med ste­la hän­der och hac­kan­de tän­der ställ­de oss i lä och berät­ta­de om de vin­nan­de detal­jer vi kän­ner oss stol­ta över.

Störst jubel orsa­ka­de vår kom­bi­ramp med två öpp­nings­lä­gen. ”DET HÄR KOMMER VÅRA KUNDER ÄLSKA!” ropa­de vän­ner­na från Grann­går­den (för att över­rös­ta vinden). 

Sedan gjor­de vi en gemen­sam seger­dans (för att få upp vär­men) och reflek­te­ra­de över hur coolt det är med de små detal­jer­na som gör stor skillnad.

Du ska hit­ta en arbets­kam­rat som föl­jer dig i fle­ra år. Gör ett smart val.

Dela artikeln om du gillar den!