Img 4181

Elin Aspnäs, Åhus

Vi har besökt Elin Aspnäs som dri­ver Aspnäs Dres­sage (och ett bed and bre­ak­fast) på Åhus till­sam­mans med Camil­la Nordkvist. 

Elin och Camil­la har varit på jakt efter en häst­last­bil och pro­vat oli­ka mär­ken innan de val­de Clear Round. Det som loc­ka­de var säker­he­ten och enkelheten. 

– Vi mär­ker att allt fler går över från att använ­da häst­trans­por­ter till att köra häst­last­bi­lar. Folk mär­ker att det behö­ver inte vara så dyrt som man först tror. En häst­last­bil som Clear Round kan dess­utom ersät­ta en van­lig per­son­bil, säger Elin.

Elin och Camil­la fick möj­lig­het att pro­va stu­te­rimo­del­len Clear Round pro via vårt ombud Malin Anders­son i Tome­lil­la. Efter det var valet enkelt. Camil­la, som har måt­tot ”full fart fram­åt”, säger att bilen kom­mer att använ­das var­je dag, och de ser fram emot ett bekym­mers­fritt ägande. 

Vi ser fram emot en för­dju­pad recen­sion sena­re under hösten.

Dela artikeln om du gillar den!